Deltaregio (Nigeria)

Beeld 16 Beeld 16

Beeld 16

Deltaregio (Nigeria)

In de Nigerdelta, een olierijk gebied in het zuiden van Nigeria, zijn er grote spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en oliemaatschappijen die er actief zijn. De grotendeels van de visserij afhankelijke gemeenschap ondervindt veel overlast van de olie-industrie die vervuiling, mensenrechtenschendingen en verarming met zich meebrengt.

Er zijn verschillende groeperingen actief die zich vooral bezig houden met het saboteren van pijpleidingen, het plegen van aanslagen op de oliemaatschappijen en het gijzelen van medewerkers van de oliemaatschappijen. Door al dat geweld is de Nigerdelta behoorlijk instabiel geworden en neemt de olieproductie af.

 

Quote van Bv

Beeld 16

Naam:

Peter Van Asbrouck

Functie:

Acteur/presentator

Bedrijf:

Beeld 16

"

Bajonetten, ransels, petten, kermen, huilen, zwarte kuilen, dorre velden, honger, helden. Niet weer.

"

Foto van het beeld

Beeld 16 Beeld 16

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!