Somalië

Beeld 17 Beeld 17

Beeld 17

Somalië

Somalië kampt met extreme droogte. Regelmatig heerst er hongersnood. Daarnaast wordt het land al tientallen jaren geteisterd door een burgeroorlog en conflicten met buurlanden.

Sinds 1991 heeft Somalië geen echt centraal gezag meer, slechts overgangsregeringen. Sindsdien bestrijden verschillende groeperingen elkaar met geweld om de macht in het land te verkrijgen. De Somalische bevolking is daar het slachtoffer van.

Quote van Bv

Beeld 17

Naam:

Frank Deboosere

Functie:

Weerman

Bedrijf:

Beeld 17

"

Meer onderwijs voor alle kinderen maakt betere mensen, minder armoede en een schonere wereld.

"

Foto van het beeld

Beeld 17 Beeld 17

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!