Afghanistan

Beeld 21 Beeld 21

Beeld 21

Afghanistan

Er is een veelvoud aan strijdende partijen in Afghanistan aanwezig die op lokaal, provinciaal en nationaal niveau opereren. Sinds 2001 strijden de Afghaanse overheid en de internationale troepenmacht in Afghanistan gezamenlijk tegen de Taliban en andere opstandige groeperingen. Tot op heden is er nog geen sprake van vrede en veiligheid in Afghanistan.

 

Quote van Bv

Beeld 21

Naam:

Stijn Coninx

Functie:

Regisseur

Bedrijf:

Beeld 21

"

Geen enkel wapen brengt geluk. Wél de ontwapenende lach van een kind.

"

Foto van het beeld

Beeld 21 Beeld 21

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!