Noordoosten van India

Beeld 22 Beeld 22

Beeld 22

Noordoosten van India

In het noordoosten van India liggen zeven deelstaten die enkel verbonden zijn met de rest van India door een corridor van 23 km. breed.  In die gebieden zijn verschillende groeperingen actief die meer regionale autonomie tot zelfs volledige onafhankelijkheid nastreven.

Enkele van die nationalistische groepen namen de wapens op en voerden guerrillaoorlogen tegen het Indiase leger. In het bergachtige grensgebied met Myanmar zijn de groepen vaak verwikkeld in onderlinge oorlogjes en raken ze betrokken bij de drugshandel. De conflicten trekken vrijwel geen aandacht in de Westerse media.

Quote van Bv

Beeld 22

Naam:

Hendrik Dierendonck

Functie:

Slager

Bedrijf:

Beeld 22

"

Laat ons af en toe eens terug kind zijn, want het zal ons innerlijke vrede, creativiteit en rust geven en de toekomst voor onze kinderen helpen beschermen.

"

Foto van het beeld

Beeld 22 Beeld 22

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!