Drugsoorlog in Mexico

Beeld 2 Beeld 2

Beeld 2

Drugsoorlog in Mexico

Rivaliserende drugkartels strijden onderling en met regeringstroepen om de macht over het land. Het conflict vertaalt zich in georganiseerde misdaad, corruptie, mensenhandel, massale verdwijningen en occasionele moordpartijen.

Quote van Bv

Beeld 2

Naam:

Siska Schoeters

Functie:

Radiopresentatrice

Bedrijf:

Beeld 2

"

Onze generatie heeft nooit iets anders gekend dan vrede. Oorlog is van op tv, in het journaal. We moeten ons er altijd van bewust blijven dat vrede niet vanzelfsprekend is.

"

Foto van het beeld

Beeld 2 Beeld 2

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!