Myanmar

Beeld 32 Beeld 32

Beeld 32

Myanmar

De Rohingya zijn een etnische minderheid, overwegend moslims, die voornamelijk in het westen van Myanmar (Rakhine) leven. Sinds 1982 zijn de Rohingya staatloos in Myanmar, aangezien ze door de toenmalige militaire dictatuur nooit erkend zijn als inwoners van het land. 

Sinds oktober 2016 pleegt een groep gewapende Rohingya, onder de naam ARSA, verschillende aanslagen tegen de Myanmarese politie. Als reactie op die aanslagen stuurde Myanmar het leger naar de regio, waarbij hele Rohingya-dorpen zijn platgebrand en onschuldige burgers zijn vermoord.

Quote van Bv

Beeld 32

Naam:

Gella Vandecaveye

Functie:

Ex-judoka

Bedrijf:

Beeld 32

"

In de sport is er een winnaar en een verliezer. In tijden van oorlog zijn er alleen maar verliezers waarvan kinderen de grootste slachtoffers zijn! Nooit meer oorlog, verzoening des te meer! En dat kinderen onbezorgd mogen spelen en sporten!

"

Foto van het beeld

Beeld 32 Beeld 32

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!