Nagorno-Karabach

Beeld 36 Beeld 36

Beeld 36

Nagorno-Karabach

De regio Nagorno-Karabach wil volstrekte onafhankelijkheid van Azerbeidzjan of aansluiting bij Armenië. Dat leidde tot een gewapend conflict tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabach, waarbij Armenië hulp leverde aan de laatste en er later zelf ook betrokken bij raakte. Momenteel is Nagorno-Karabach als de Republiek Artsach de facto onafhankelijk van Azerbeidzjan, maar het is niet internationaal erkend.

Quote van Bv

Beeld 36

Naam:

Goedele Wachters

Functie:

Nieuwsanker

Bedrijf:

Beeld 36

"

Dé waarheid bestaat niet altijd maar waarheden komen wel dichter bij elkaar als we luisteren en begrip hebben voor elkaar. Ik wens ons daarom goeie oren toe en open geesten. En een palet mooie tinten om al wat te zwart-wit is wat bij te kleuren.

"

Foto van het beeld

Beeld 36 Beeld 36

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!