Guatemala-Belize

Beeld 59 Beeld 59

Beeld 59

Guatemala-Belize

Beide landen zijn het al tientallen jaren oneens over de grens. Guatemala beschouwt bijna de helft van het grondgebied van Belize als het zijne. Idealiter wordt het conflict beslecht voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Quote van Bv

Beeld 59

Naam:

Piet Goddaer

Functie:

Muzikant/zanger

Bedrijf:

Beeld 59

"

Wie opkomt voor gelijkheid, humaniteit, empathie, solidariteit, emotionele intelligentie… komt op voor vrede.

"

Foto van het beeld

Beeld 59 Beeld 59

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!