Koerdisch-Turks conflict

Beeld 5 Beeld 5

Beeld 5

Koerdisch-Turks conflict

Een gewapend conflict tussen het Turkse regeringsleger en Koerdische militanten. Die laatsten ijveren voor meer politieke en culturele rechten voor Koerden in Turkije. Sommigen vragen zelfs een eigen onafhankelijk Koerdisch gebied.

Quote van Bv

Beeld 5

Naam:

Benoît Poulain

Functie:

Voetballer

Bedrijf:

Beeld 5

"

Vrede begint voor mij in je eigen omgeving. Doe een ander niet aan wat je zelf niet graag hebt. Als iedereen die gedachte koestert, komt vrede heel dichtbij.

"

Foto van het beeld

Beeld 5 Beeld 5

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!