Guatemala

Beeld 60 Beeld 60

Beeld 60

Guatemala

Guatemala heeft een zeer complexe geschiedenis en het huidige geweld is vaak een gevolg van het socio-politieke verleden van het land. Het geweld komt ook voort uit bendes, ‘maras’,  en drugshandel.

Quote van Bv

Beeld 60

Naam:

Wim De Vilder

Functie:

Nieuwsanker

Bedrijf:

Beeld 60

"

In tijden van oorlog voert propaganda de boventoon, waardoor kinderen niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk gehavend worden. Laten we oorlog geen kans geven.

"

Foto van het beeld

Beeld 60 Beeld 60

Andere Beelden

Facebook Instagram

De openluchttentoonstelling is afgelopen. U bent steeds welkom in de IJzertoren!